Enis Sulstarova

Enis Sulstarova është mësimdhënës në Departamentin e Shkencave Politike të Universitetit të Tiranës. Fushat e tij studimore janë nacionalizmi, sociologjia politike, politikat e identitetit dhe qytetaria bashkëkohore. Ai është autor edhe i këtyre librave: “Ligjërimi nacionalist në Shqipëri dhe studime të tjera” (2003; ribot. 2015); “Arratisje nga Lindja: Orientalizmi shqiptar nga Naimi te Kadareja” (2006; ribot. 2007, 2013, 2019); “Në pasqyrën e Oksidentit: Studime dhe artikuj” (2010); “Jam Evropë! Intelektualët dhe ideja e Evropës në vitet 1918-1939 dhe 1989-2006” (2012); ‘“Islamizëm do të thotë Lindje”: Rrëfimi i kombit, Evropës dhe islamit në ligjërimin publik dhe në tekstet shkollore të historisë’ (2016); “Hegjemonia kombëtare: Studime dhe artikuj” (2017).

Po shfaqen krejt 3 përfundimet