Vincent W.J. van Gerven Oei

Vincent W.J. van Gerven Oei është botues dhe filolog. Prej vitit 2010 ai ka punuar dhe ka jetuar në Shqipëri.

Po shfaqet përfundimi i vetëm