Massimo Fusillo

Massimo Fusillo është profesor në universitetin e L’Aquila-s (Itali) dhe ligjëron lëndën e kritikës letrare dhe letësisë së krahasuar. Ndër librat e tij më të njohur janë: Tjetri dhe vetja. Teori dhe histori e kipcit (1998), Hyrje në letërsi (2003), Greqia sipas Pasolinit: miti dhe kinemaja (2007), Zoti hibrid. Dionisi dhe ‘Bakantet’ në shek. XX (2006).

Po shfaqet përfundimi i vetëm