Mario Benedetti

Mario Benedetti, autor i më se 80 librave në poezi dhe në prozë, vlerësohet si një ndër autorët bashkëkohorë më të mirë të gjuhës spanjolle. Kjo është vepra e tij e parë në gjuhën shqipe.

Po shfaqet përfundimi i vetëm