Erjus Mezini

Erjus Mezini ka lindur më 1982 në Tiranë dhe jeton në ShBA. Ai është autor i romaneve “Shansi i dytë” dhe “Normalët”, dhe i një sërë tregimesh dhe analizash që publikohen herë pas here në internet dhe në shtyp. Interesat e tij përfshijnë politikën, filozofinë, fetë, arsimin dhe artin. Veç shqipes, Mezini shkruan dhe në gjuhën greke dhe angleze. Ka studiuar shkenca politike dhe filozofi.

Po shfaqet përfundimi i vetëm