Shannon Woodcock

Shannon Woodcock është historiane e specializuar në shoqëritë e dhunshme dhe jetën e përditshme. Woodcock ka doktoruar në University of Sydney (Universiteti i Sidnejt, Australi), ka kryer studime postdoktorale pranë United States Holocaust Memorial Museum (Muzeu Përkujtimor i Holokaustit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës), dhe ka dhënë mësim pranë Universitetit “A. Xhuvani”, Universitetit të Tiranës dhe disa universiteteve australiane.

Po shfaqet përfundimi i vetëm