Mustafa Khayati

Mustapha Khayati (1938-2011) ka qenë historian dhe mendimtar tunizian. Ishte aktiv në lëvizjet studentore në vendlindje, studioi filozofi në Strasburg dhe u bë një ndër anëtarët dhe kontribuesit më të shquar të Internacionales Situacioniste.

Po shfaqet përfundimi i vetëm