Irhan Jubica

I angazhuar që prej fillimit të viteve ’90 në media brenda dhe jashtë vendit, Irhan Jubica botoi për 5 vjet (2002-2006) revistën letrare “ARS”, një forum i hapur i ideve dhe debatit për ballafaqimin me trashëgiminë letrare të epokës së diktaturës në Shqipëri. Ai është autor i librave: “Beduini i fundit” (poezi, 1996), “Nata e Shën Valentinit” (prozë, 1997), “Zoti nuk ka djalë” (intervista, 2016), si dhe hartues i “Antologji e prozës bashkëkohore shqiptare” (2004).

Po shfaqet përfundimi i vetëm