John Gray

John Gray ka qenë profesor i teorisë politike dhe historisë së ideve politike në London School of Economics dhe në universitetet më të rëndësishme perëndimore (Oxford, Harvard, etj.). Që prej vitit 2008, ai është tërhequr nga jeta akademike dhe ka shkruar një sërë librash që i kanë dhënë përnjohje ndërkombëtare.

Po shfaqet përfundimi i vetëm