Miti dhe realiteti

L800

Miti dhe realiteti
Mircea Eliade

Përktheu Azem Qazimi

ISBN: 9789928185693

Sku: 093 Category: Mircea Eliade Tag:

Përshkrim

Në “Miti dhe realiteti”, Eliade merr në studim ato shoqëri në të cilat miti luan ende rolin kryesor në formimin e tiparave kulturore themelore të shoqërisë: marrëdhënien e mitit me botëkuptimin, me konceptimin e historisë, kohës, me përvojën njerëzore në përgjithësi.

Informacion shtesë

Numri i faqeve

197