Demokracia dhe totalitarizmi: Ese të zgjedhura

L800

Demokracia dhe totalitarizmi: Ese të zgjedhura
Claude Lefort
Përktheu Muhamedin Kullashi

ISBN: 9789928185600

Sku: 086 Category: Claude Lefort Tags: ,

Përshkrim

Kjo përmbledhje përmban esetë e mëposhtme:

1. Çështja e demokracisë
2. Të drejtat e njeriut dhe politika
3. Logjika totalitare
4. Terrori revolucionar
5. Hannah Arendt dhe çështja e politikes
6. Rikthyeshmëria: liria politike dhe liria e individit

Informacion shtesë

Numri i faqeve

213