Njeriu në kështjellën e lartë

Njeriu në kështjellën e lartë
Philip K. Dick
Përktheu nga anglishtja: Rudi Erebara

Sku: 123 Category: Philip K. Dick Tag: